Znak obce Křižanovice Logo Znak obce Křižanovice

Obec Křižanovice se představuje Kontaktní informace Úřední deska Vyhlášky

 

Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 6 – vyvěšeno 20.7.2020

Rozpočtové opatření č. 7 – vyvěšeno 14.8.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice č. 2

Nařízení Krajské hygienické stanice č. 1

Oznámení voličům - volby kraj 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 14.9.2020

Záměr obce pronájem pozemku - vyvěšeno 9.9.2020

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Změna nájemní smlouvy, pachtovní smlouva – vyvěšeno 7.9.2020

Veřejná vyhláška- oznámení o vydání aktualizace č.3 zásad územního rozvoje Pce kraje – vyvěšeno 3.9.2020

Počet volebních okrsků v obci Křižanovice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje – vyvěšeno dne 12.8.2020

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků – vyvěšeno 6.8.2020

Veřejná vyhláška – odbor dopravy – vyvěšeno 24.7.2020

Veřejná vyhláška – odbor zemědělství – vyvěšeno 29.7.2020

příloha

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 24.7.2020

Záměr obce koupě pozemku - vyvěšeno dne 16.7.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov - vyvěšeno dne 15.7.2020

Rozpočtové opatření č. 3 – vyvěšeno 6.5.2020

Rozpočtové opatření č. 4 – vyvěšeno 8.6.2020

Rozpočtové opatření č. 5 - vyvěšeno 1.7.2020

Závěrečný účet za rok 2019 CŽH – vyvěšeno dne 10.7.2020

Oznámení CŽH

Záměr obce pronájem pozemku – změna nájemní smlouvy, vyvěšeno dne 9.7.2020

Závěrečný účet obce Křižanovice za rok 2019 – vyvěšeno 29.6.2020
příloha č.1 – FIN 2-12 M k 31.12.2019,
rozvaha,
výkaz zisků a ztráty,
příloha
příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křižanovice za rok 2019

Veřejná vyhláška – návrh uplatňování změny územního plánu Křižanovice – vyvěšeno 5.6.2020

Výroční zpráva za rok 2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 – datum vyvěšení 1.5.2020

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2020. Vyvěšeno 24.4.2020

Rozpočtové opatření č. 1 – vyvěšeno 19.2.2020

Rozpočtové opatření č. 2 – vyvěšeno 3.4.2020

Návrh závěrečného účtu na rok 2019 CŽH – vyvěšeno 31.3.2020

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Změna ve splatnosti poplatků

Informace ke krizové situaci v rámci obecního úřadu v Křižanovicích

Informace o poplatcích na rok 2020 pro chataře – ZMĚNA!

Informace o poplatcích na rok 2020 pro občany – ZMĚNA!

Rozpočet na rok 2020 – vyvěšeno 31.12.2019

Oznámení CŽH zveřejnění rozpočtu a RO 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2023 – vyvěšeno 4.12.2019

Návrh rozpočtu 2020 – DSO Centrum Žel. Hor – vyvěšeno 21.11.2019

Veřejnoprávní smlouva – Chrudim – vyvěšeno 17.10.2019

Oznámení CŽH zveřejnění Závěr.účtu a přezkumu 2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2015-2020 – DSO CŽH - vyvěšeno 5.1.2018